Liefdevol Krijgerschap

 

In ons programma voor organisaties en particulieren, leert u grensoverschrijdend gedrag te herkennen en ermee om te gaan. Dit gedrag kan zowel verbaal, non-verbaal als fysiek zijn. Door de ander op een zachte maar rechtvaardige manier tot de orde te roepen geeft u een duidelijk signaal. U ontwikkelt de vaardigheid om vanuit uw eigen kracht weer te geven wat u ziet, hoort en voelt. Op deze manier blijft u op een respectvolle manier met de ander in verbinding en bewaakt u tegelijkertijd uw eigen grenzen wat ervoor zorgt dat u oprecht vanuit uzelf kunt bewegen. Verder confronteren wij u met de vraag: is agressie iets van de ander of is het een spiegel voor uzelf? Hiermee bedoelen we dat we snel geneigd zijn om vanuit onze eigen emoties op een situatie te reageren en daarmee een interpretatie te geven. Agressie is altijd een reactie op iets. Wij kijken samen met u naar de omstandigheden. Zelfreflectie is een vast onderdeel in onze training.

Hoe bent u pro-actief en repressief? Wat zijn uw mogelijkheden om ruimte te geven aan groei en ontwikkeling? Wij leren u verdedigingsstrategieën waarbij het accent ligt op de verbinding met uzelf, uw lichaamshouding, uw ademhaling en uw stem. Deze aandachtspunten zorgen ervoor dat u zich bewust wordt van uw verbale communicatie en non verbale uitstraling. Hiermee bent u in staat congruent te zijn in uw houding en handelen, waarmee u uw authenticiteit vergroot. Samen met uw collega ’s bundelt u uw krachten. Dit genereert groei, hetgeen bezieling geeft op de werkvloer. Ons programma is toepasbaar voor meerdere doelgroepen en accentverlegging is mogelijk, afhankelijk van de door u gestelde vraag.

 

 
Liefdevol krijgerschap is:

 • een ontdekkingsreis in het omgaan met kracht en tegenkracht.
 • uzelf mogen verdedigen en de ander overtuigend tot de orde roepen.
 • meer dan een verdediging techniek.
 • een oefening in het ontwikkelen van een open blik.
 • leren begrenzen en tegelijkertijd ruimte scheppen.
 • ondersteuning in het vergroten van uw veerkracht.
 • werken vanuit uw kernkwaliteiten.
 • zicht krijgen op uw schaduwkanten.
 • congruent zijn in denken, voelen en doen.
 • de adem gebruiken als krachtig instrument.
 • het vergroten van uw lichaamsbewustzijn en het versterken van uw lichaamshouding.
 • vertrouwen krijgen in het benutten van uw stem.
 • leren expressief te zijn.
 • durven het vertrouwde los te laten, met het oog op vernieuwing en groei.
 • zicht krijgen op uw creativiteit en van daaruit te experimenteren.
 • een methode gericht op verbinding van uzelf met de ander.
 • vanuit eigenheid bewegen in het omgaan met weerstand.
 • mens zijn, vanuit de intentie om de ander oordeelvrij tegemoet te treden.

Naast de theorie en rollenspellen oefenen wij ‘de kunst’ van het boksen. Zo voel je wanneer je te dicht op je tegenstander (je gesprekspartner)zit, hem te veel ruimte geeft of uit het contact stapt. Je leert dat winnen niet altijd belangrijk is. Jouw keuzes maken en respectvol grenzen stellen, daar gaat het om tijdens deze training.