Referenties

Maart 2018

Gitta Reuvers, Manager vergunningen toezicht en handhaving gemeente Gooisemeren

Eric heeft met het nieuwe team Boa's van de gemeente Gooise Meren na de fusie gewerkt aan het ontwikkelen van meer vertrouwen, respect en beter samenwerken. Een training die voldeed aan de verwachtingen van de deelnemers en met goede resultaten. Eric gaat in verbinding met het team en bouwt aan een goede relatie pas dan kan er gewerkt worden aan de inhoud. Er staat nu een stevig team dat vol vertrouwen de toekomst en alle veranderingen die op hen af komen tegemoet ziet!

Lydia de Leng, Klantbeheerder B / Administratief medewerker at Gemeente Lelystad

Een bijzondere trainer, die met de manier van trainen mensen in contact met zichzelf en anderen brengt. Doelgericht met een aanpak waarin alle elementen van een goede training aan bod komen, afgestemd op de groep of de persoon. Veel geleerd, gelachen en ontdekt tijdens de training.

Inge Sniphout, Loopbaanadviseur bij Gemeente Amsterdam

In het voorjaar van 2016 was ik aanwezig op een open dag van de Open Universiteit waar Eric gastspreker was. Ik was onder de indruk en heb hem in januari van dit jaar uitgenodigd een presentatie aan het Mobiliteitscentrum van de Gemeente Amsterdam te geven. Het thema was Loslaten. Wat is de kracht van Eric: Door zich open te stellen is hij in staat om het vertrouwen in de groep op te bouwen. Zijn werkwijze, namelijk de afwisseling van theorie en oefeningen, maakte dat de collega's iets van zichzelf wilden vrijgeven. Eric is zeer respectvol en laat een ieder in z'n waarde. Wat gebeurde was dat de collega's zich open stelde en zich kwetsbaar durfde te stellen.

Gertjan Rozeboom, Gemeente Borne

Eric Pattiselanno heeft diverse trainingen verzorgd voor de gemeente Borne. Daarnaast heeft hij diverse collega's persoonlijk begeleid. De inzet en inbreng van Eric waarderen we zeer. De visie van Eric op persoonlijke en organisatieontwikkeling strookt met de onze. Er is wat dat betreft zeker sprake van een clic, niet in de laatste plaats door de plezierige persoonlijkheid van Eric.

De gemeente Borne beweegt zich richting een regisserende netwerkorganisatie. Een proces waarin begeleiding op zowel collectief als individueel niveau van groot belang is. Eric heeft daarbij diverse trainingen verzorgd, organisatiebreed en op teamniveau. Met name de training Loslaten, Participeren en Doorgroeien wil ik in dat kader noemen. Een training die in tijden van organisatieverandering en de daarbij behorende onzekerheden een belangrijke bijdrage kan leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van collega's. De trainingen worden door individuele medewerkers, teamleiders en managers zeer gewaardeerd.

Ik verwacht ook in de (nabije) toekomst gebruik te maken van het brede aanbod van Eric.

Janette Schenkel, beleidsmedewerker bij Gemeente Borne

Bij Eric heb ik de training Loslaten Participeren en Doorgroeien gevolgd. Hij laat je via een breed arsenaal aan vragen en oefeningen over jezelf nadenken: wat beweegt je als mens, zowel privé als in het werk.

Eric is een heel prettige trainer, hij laat mensen in hun waarde maar zegt ook waar het op staat. Deze training is zeker een aanrader!

Maarten Schreurs, Senior parketsecretaris bij Public Prosecutor's Office Sint Maarten

Eric bouwt snel een vertrouwensband op en weet deze vast te houden. Ik heb hem leren kennen als een warm en betrokken persoon die meedenkt en je in de goede richting duwt. Hij stimuleert je om zelf na te denken en draagt met zijn eigen ervaring bij aan een sterke persoonlijkheidsontwikkeling.

Willemien Haasjes, Lokatie coordinator JP van den Bent Stichting

"Juni 2014. Op een heel bijzondere positieve en respectvolle manier heeft Eric van Milton & Selanno ons team 2 dagen gecoacht. We zijn van een uit elkaar gegroeid team, met de nodige moeizaamheden in het contact met elkaar, weer een samenwerkend team geworden waarin we in alle openheid weer met elkaar in verbinding zijn gekomen. Ik ben positief verrast over wat we met elkaar in die twee dagen hebben bereikt, het was boven verwachting!"

Sandra Broekhuis, Locatiehoofd JP van den Bent Stichting

"In 2013 en 2014 heeft Eric van Milton & Selanno een programma verzorgd op het thema ‘Omgaan met agressie en geweld’ voor al onze medewerkers.
Wat het ons heeft opgeleverd is een meer open communicatie, elkaar beter kennen, grenzen bespreekbaar maken op het gebied van omgaan met agressie.
Aan de sfeer kan je het nu ook merken vind ik persoonlijk."

Ineke Bruins beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Gemeente Borne

"Enkele opmerkingen ten aanzien van de training ‘ Loslaten, participeren en doorgroeien van Milton & Selanno

Een training die je uit je dagelijkse praktijk haalt en laat nadenken over je keuzes en dromen waardoor je een nieuwe verhelderende kijk op je leven krijgt. Je gaat weer even op zoek naar je dromen die je in je jeugd voor ogen had.

Hierdoor krijg je weer het gevoel dat je keuzes mag maken die je leven weliswaar compleet kunnen veranderen maar wel veel meer inhoud en voldoening geven. De training laat je de dagelijkse praktijk even naast je liggen om te luisteren naar je hart, je gevoel, je passie. Het motiveert je vervolgens om dan ook daadwerkelijk aan het werk te gaan met die gevoelens en je passie.

De training biedt alle ruimte om je te uiten waarbij er zeer respectvol wordt omgegaan met je gevoelens."

Dinand Grijsen technisch medewerker milieu Gemeente Borne

"Wat kan een mens zich vergissen!

De training "Loslaten, participeren en doorgroeien" leek me vooraf overbodig.
Na het intakegesprek werd er al wat twijfel weg genomen en na het volgen van de twee modules tot nu toe, ben ik helemaal om.

In beide modules kwamen speerpunten voor het voetlicht die heel herkenbaar bij de thema's loslaten en participeren horen. En waar ik denk dat iedereen wel mee worstelt. Maar door interactieve behandeling en training van deze speerpunten ga ik met meer vertrouwen een eventuele transitie tegemoet!"

Mark Beernink GIS beheerder Productgroep Uitvoering Gemeente Borne

"De training ‘ Loslaten, participeren en doorgroeien van Milton en Selanno confronteert je op een verrassend manier met jezelf.
Laat je nadenken over hoe en waarom je bent wie je bent en wat je wilt bereiken.
Je leert ontdekken wat je sterkten en zwakten zijn en hoe je deze kan gebruiken voor je persoonlijke groei.
Ik denk voor veel collega's een leuke, spannende en vooral nuttige training die vol uitdagingen zit.
Ook zeer geschikt voor de sceptische collega's onder ons."

"Take a leap into the unknown"

mr.S.(Sabine) Jurrien beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Gemeente Borne

"De training ‘ Loslaten, participeren en doorgroeien’ van Milton & Selanno is erg leerzaam. Het geeft je te denken wie je bent, wat je doet en graag wilt doen. Het draagt bij aan je eigen ontwikkeling zowel in de werk als privé sfeer.

De training van Milton &Selanno is echt een aanrader."

Andre Renkens Teamleider Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

"Mijn team en ik hadden vragen over onze positionering binnen de organisatie, de wijze waarop wij krachtig konden handelen en over de verbinding binnen ons team. Via via kwamen wij bij Milton& Selanno. In twee dagen tijd heeft Eric  niet alleen de band in ons team versterkt maar ook geholpen  bij het versterken en positioneren van van ons team."

Frobert Visser

"Eric is in 2013 mijn persoonlijke coach geweest. Hij heeft mij op een voortreffelijke manier persoonlijk begeleid tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe invulling van mijn professionele carrière. Eric heeft mij vooral inzicht gegeven in mijn kernkwaliteiten en valkuilen en van daaruit mij persoonlijk sterker gemaakt. Door zijn coaching ben ik meer in mezelf gaan geloven. Hij heeft mij geleerd om te gaan met mijn angsten en onzekerheden in combinatie met mijn extreem verantwoordelijkheidsgevoel. Hij bezit de gave de juiste weg te vinden in hoe iemand het meest, maar vooral blijvend, leert en dit daadwerkelijk in de praktijk kan toepassen. Zelf heb ik de beslissing genomen om een eigen marketing- en organisatieadviesbureau te starten. Door het coachtraject van Eric heb ik die beslissing weloverwogen genomen en geloof ik in het succes ervan".

Annet Keizer, medewerker gemeente Elburg

"Eric heeft mij een spiegel voorgehouden, mij aan het denken gezet en me bewust laten worden van mijn eigen krachten, gedachten en handelen. Ik heb het coach traject als confronterend, heftig, maar ook als verhelderend en fijn ervaren. Het geeft rust en nieuwe energie. Het is hard werken, maar met resultaat. Eric heeft me handvaten en vertrouwen gegeven. Ik sta nu steviger in mijn schoenen en kijk naar de toekomst op een positieve manier."

Eduard Franken, zorgcoördinator onderwijs de Hoeksteen

 "Ik heb bij Milton & Selanno begeleiding gevonden in de zoektocht naar mezelf. Maskers zijn afgegaan. Ik houd meer rekening met mezelf in contact met andere mensen". 

Rene van Rijn programmamanagers Travers

"Door Milton & Selanno zijn de werkers er weer in gaan geloven. Mooi om te zien hoe mensen de eigen kracht terugvinden, weer gaan stralen en weer dragers worden. Samen zetten ze de schouders eronder en boeken tot op de dag van vandaag mooie successen."

Anita Kempenaar Beleidsmedewerker gemeente Elburg

"De openheid van iedereen en de veilige sfeer die al snel ontstond; de oefening met het ‘boksen’ dat je door een boksende beweging en het tegelijk uitspreken van een kernzin een gevoel van kracht in jezelf aan kunt boren. Ik heb veel geleerd van Milton & Selanno."


Inge Bergmans, Landelijke vereniging van Eerstelijnspsychologen

"Kenmerkend voor Milton & Selanno vind ik dat ze concreet en helder de zaken benoemen zonder waardeoordeel. De verandering begint bij jezelf over wie je echt bent en met elkaar. Het is praktisch en niet zweverig ."