Teamontwikkeling

 

Wij begeleiden teams in hun samenwerking, waarbij we stil staan bij wezenlijke vragen en wensen met betrekking tot veranderingen. Wij laten ons leiden door het proces en datgene dat in het team actueel is en doen dit sturend en resultaatgericht.Wij zoeken samen met de betrokkenen naar nieuwe aanknopingspunten om de samenwerking opnieuw aantrekkelijk te maken en te houden.

Wij onderzoeken niet alleen concreet gedrag maar reflecteren vooral het gedrag waarin we ruimte geven aan achterliggende denkbeelden en gevoelens. Door afstand te nemen van de dagelijkse praktijk is het mogelijk om tijdens een training persoonlijke aspecten uit te lichten. Hierdoor is een ander gesprek met elkaar mogelijk.

In onze begeleiding is er volop aandacht voor vraagstukken waar het team regelmatig tegenaan loopt. Belemmerende patronen in denken, voelen en handelen, brengen wij aan het licht. Door meer vanuit het gevoel te werken, ontwikkelt zich nieuwe inzichten en krijg je zicht op wat jouw werkelijke toegevoegde waarde is binnen het team. Het gaat om het vinden van de essentie van het werk en zicht krijgen op jouw kernwaarden. Je krijgt in de gaten of je actie gericht zijn op eigenbelang of het gemeenschappelijke belang: dienstbaarheid.
Tijdens de training creëren wij een stuk rust in de vorm van aandachtsoefeningen want ‘gewoon even stilstaan’ is nodig om tot reflectie te komen en de essentie van het werk te ervaren. Want de organisatie heeft baat bij mensen die bewust keuzes kunnen maken, met veel plezier werken, risico’s durven nemen en hun omgeving positief stimuleren en motiveren.

Teamontwikkeling is:

  • de essentie van je werk vinden
  • durven keuzes te maken
  • weten wat jouw toegevoegde waarde is binnen het team
  • werken vanuit vertrouwen en bewustzijn
  • onderscheidt kunnen maken in eigen en gemeenschappelijke belang
  • feedback kunnen geven en ontvangen
  • volledig JA zeggen tegen de uitdagingen die er liggen
  • vitaliteit in het werk vinden